Om oss

Bærekraftig fiskeoppdrett

gas2feed_group-HM209372

EcoFishCircle er et teknologiselskap som utvikler landbasert oppdrettsløsninger

EFC vil etablere en ny type landbasert lakseoppdrett basert på egne løsninger. I samarbeid med søsterselskapet Gas 2 Feed vil vi redusere klimaavtrykket fra akvakultur betydelig.

EFC vil knytte sammen ny forbedret RAS-teknologi sammen med nye bærekraftige teknologier som muliggjør matproduksjon med et betydelig lavere karbonavtrykk, samtidig som matsikkerhet og fiskevelferd forbedres. EFC er eier av Lista Laks AS som vil være det operative oppdrettsselskapet, samt hovedeier av G2F.

EFC driver et testanlegg på Hausvik, Lyngdal og planlegger et fullskala anlegg på Lista (Norge). På Hausvik blir de nyutviklede konseptene verifisert, mens Lista vil demonstrere det komplette sirkulære oppdrettskonseptet i kommersiell skala. Laksen fra Lista vil bli selges under et nytt varemerke som gjenspeiler de unike forbedringene som matsikkerhet, fiskevelferd, sporbarhet og bærekraft.

Spill av video

Video og foto: Erlend Haddeland, Media Sør AS

Teamet

Daglig leder

Business Developer

Regnskap og administrasjon

Teknologiansvarlig

Driftstekniker / masterstudent

Styret

Våre partnere

EFC samarbeider tett med søsterselskapet G2F for resirkulering av CO2 for produksjon av ernæringsproteiner som brukes til ingrediens i fôret. Videre samarbeider både EFC og G2F tett med Hydrogen-Pro for produksjon av grønt hydrogen og oksygen til oppdrettsanlegget samt hydrogen til fermenteringen.