Teknologi

Verdien av vårt sirkulære konsept

Anlegg_Hausvik

Løsningen ligger i våre landbaserte oppdrettsanlegg

Laks er et viktig næringsmiddel globalt og en smakfull proteinkilde med mange viktige næringsstoffer. Oppdrett av laks har imidlertid en del utfordringer knyttet til miljø og fiskehelse, og dette har ført til en stagnasjon i bransjen.

Biologiske utfordringer, reguleringer og det generelt høye miljøavtrykket har gitt oppdrettsbransjen en del utfordringer som må løses.

Derfor har EFC utviklet et helt nytt sirkulært konsept, som håndterer problematikken og skaper en oppdrettsløsning for fremtiden.

3033-EFC-Lista Laks-_6 - Photo

Fordeler med vårt landbaserte resirkuleringsanlegg

EFCs landbaserte anlegg har vi utviklet m-RAS teknologi basert på modulært design, enkle operasjoner og resirkulering av vann og CO2.

Modulært design

Anleggene bygges med standardiserte frittstående enheter, som er svært arealeffektive. Dette betyr at enhetene kan bygges kostnadseffektivt med kort konstruksjonstid. Det er også lett å oppskalere, ettersom man enkelt kan tilføye nye frittstående enheter, når man ønsker å øke produksjonen.

Enkle operasjoner

Resirkuleringsanleggene er designet for å være enkle å drifte, med lavt energiforbruk. Gjennom avanserte systemer for kontroll og monitorering får vi all nødvendig data for å sikre god fiskehelse, og full kontroll på laksen fra smolt til tallerken.

Massedataanalyser og kunstig intelligens avdekker sammenhenger mellom vekst, genetikk, kvalitet på fôret og fisken gjennom oppvekstfasen. Data samles inn fra sensorer, i en helautomatisk prosess.

3033-EFC-Tank20_1 - Photo-high

Sirkulær prosess

Den sirkulære prosessen i anlegget lar oss samle slam fra vannet, gjenbruke CO2 som fjernes fra vannet, og produsere mikroalger til rensing av avløpsvann. Denne prosessen sikrer fisken gode levekår i rent vann, samtidig som vi reduserer utslipp og karbonavtrykk. 80% av karbonutslippet i oppdrett kommer fra fôret, som er basert på soya som proteinkilde.

CO2 fra fiskens respirasjon, resirkuleres tilbake som protein i fiskefôret. På denne måten reduseres dramatisk arealet som kreves for å produsere protein til fôr. Proteinproduksjonen krever hydrogen og oksygen, som produseres gjennom spalting av vann ved bruk av elektrolyse. Gjennom spalting av vann produseres det nok oksygen til å dekke både fiskens og mikroorganismenes behov. EFC jobber tett med HydrogenPro som leverer nye kostnadseffektive systemer for elektrolyse og grønn hydrogenproduksjon.

Den totale karbonbesparelsen blir 2,2 kg CO2 per kg rund fisk, sammenlignet med protein fra soyaproduksjon. Foreløpige beregninger viser at rundt 30% av fiskefôret kan lages fra resirkulering av karbonet, med en estimert reduksjon av karbonavtrykket på 40%, sammenlignet med tradisjonell oppdrett.

Denne sirkulære prosessen vil bidra til kraftig reduksjon av den stadig økende avskogingseffekten fra soyaproduksjon, ettersom soya til fiskefôr er veldig arealkrevende. Vår løsning krever 700 ganger mindre areal enn soyaproduksjon for å produsere samme mengde protein.

Kombinert med elektrolyse, omdanner EFC-sirkulærkonseptet CO2, vann og fornybar energi til fersk laks og protein. Vi kaller det fotosyntese 2.0.

EFC-circular-process-blue

Sentralt i konseptet vårt ligger teknologien som skaper resultatene

Slik fungerer m-RAS

Optimalisert vannrensing

EFC m-RAS har et kompakt design med et sentralt plassert biofilter. All resirkulering av vann er isolert til hver tank, slik at man får stabil vannkvalitet og unngår krysskontaminering til resten av oppdrettsanlegget.

Biofiltrering, CO2-fjerning, partikkel-fjerning og oksygenering skjer parallelt, noe som tilrettelegger for optimalisering av vannkvalitet og strømforbruk gjennom hele livsløpet til fisken.

EFC jobber tett med HydrogenPro som leverer nye kostnadseffektive systemer for elektrolyse og grønn hydrogenproduksjon.

Avansert sporing og kontroll

En rekke avanserte sensorer samler automatisk data som behandles gjennom blockchain-teknologi for sikker datahåndtering som garantere høy mattrygghet og riktig informasjon om fiskens velferd.

EFC har fått eksklusivitet fra Queen's University i Belfast til å benytte deres biomarkører som sporingsidentifikatorer i laksefilet. Dette er helt naturlige og ufarlige markører, hvor sammensettingen av disse gir oss informasjon om hvor fisken kommer fra, kvaliteten på maten den har spist, kvaliteten på vannet den har svømt i, og en mengde andre målbare datapunkter.

Hele operasjonen og rapportering av data skjer i automatiserte prosesser.

Standardisering

Standardisering av anleggene er en nøkkelfaktor. Enkle og smarte anlegg bygges som uavhengige enheter, slik at de kan etableres raskt og kostnadseffektivt, nesten hvor som helst. Det kompakte designet krever også svært lite areal.

Alle prosedyrer og hele driftsprosessen er standardisert og velutprøvd på vårt testanlegg på Hausvik, slik at produksjon av premium laks, med god fiskehelse skjer effektivt og med et minimalt miljøavtrykk.

Oppsummering

EFC's verditilbud er å tilby bærekraftig, premium laks med forbedret velferd ved hjelp av et kostnadseffektivt og proprietært system.

 

Lavere produksjons- og investerings­kostnad

Enkel og proprietær teknologi
Lavt energiforbruk
Lav investeringskostnad (CAPEX)

Bærekraftig premium laks

Stabil vannkvalitet for optimal vekst
Karbonfangst
Behandling av avløpsvann
Stabil forsyning uten sesongmessige effekter

Forbedret fiskevelferd

Minimert biologisk risiko
Lav dødelighet
Ingen lus eller sykdommer
Ingen bruk av antibiotika
Ingen rømming

Innovativt oppdretts­system

Sporbarhet gjennom biomarkører
Avansert kontrollsystem for optimal fiske- og vannkvalitet