Hausvik

Anlegg for forskning og utvikling

Anlegg_Hausvik
Lokasjon

Lyngdal, Norge

Oppstart

2022

Status

I drift

Produksjons­kapasitet

15 tonn/år

Anlegget

Hausvik er et forskning og utviklingsanlegg, hvor vi optimaliserer vår teknologi for landbasert oppdrett av laks. Anlegget driftes i samarbeid med Ocean Farm Holding AS, som driver et vellykket leppefiskanlegg.

Anlegget består av et 150 m3 oppdrettskar basert på EFC’s M-RAS teknologi, samt to mindre tanker for spesifikke teknologi-forsøk.

Videre utbygging av en fullskala tank med 120 tonn/år forventes ferdig i Q1 2025.

Formålet med anlegget er testproduksjon for å samle data, utvikle kontroll- og overvåkningssystemer og verifisere prosessene for utvinning av CO2.

3033-EFC_14---Photo

Produksjon

Første produksjonssyklus var en stor suksess:

  • 10 tonn produsert laks
  • 1,6 % dødelighet i drift
  • 160 g -> 4kg på 9 mnd
  • 95 % superior HOG solgt i markedet