Impact

Tradisjonell matproduksjon er avhengig av et landbruk som krever enorme mengder vann og store arealer. Ved å gjenbruke viktige ressurser, og tenke nytt rundt lakseoppdrett, er det mulig å lette presset på naturen.

EFC endrer regnestykket for lakseoppdrett og skaper fremtidens oppdrettsnæring

Vi må kutte verdens CO2-utslipp

Selv om vi reduserer forbruket vårt dramatisk, vil planetens gjennomsnittstemperatur stige med 2 grader, noe som vil gi enorme konsekvenser.

30 % av alle CO2 utslipp kommer fra matproduksjon

Vi kan med andre ord ikke fortsette å bruke like mye ressurser på mat.

Proteinproduksjon er arealkrevende

Ifølge FN-anslag vil vi trenge over 50 % flere kalorier for å mate folk innen midten av århundret.

Regnstykket går ikke opp

Matproduksjon står for 70 % av alt vannforbruk og 80 % av all avskoging i verden. Menneskeheten vokser, og vår moderne livsstil presser matbehovet kontinuerlig.

Vi må tenke nytt

Fra CO2-utslipp til proteinproduksjon

Ved å fange CO2 i oppdrettsproduksjonen og gjenbruke dette som protein i fiskefôr, kan vi redusere arealforbruket med 70 %, sammenlignet med protein fra soyaproduksjon, – samtidig som vi reduserer utslipp.

Anleggene våre kan plasseres nærme sluttbrukerne slik at miljøavtrykket fra transport blir minimalt, uten behov for dyrket mark.

Forbedret fiskevelferd

Vi har dramatisk redusert mengden antibiotika som brukes i fiskeoppdrettene. Anleggene våre er bygget som separate moduler slik at vi unngår eventuell spredning av sykdom og lakselus.

Slamhåndtering og CO2-fangst, gir forbedret vannkvalitet og gode leveforhold for fisken.

Biomangfoldet må ivaretas

I EFCs m-RAS system av selvstendige frittstående tanker, har vi bevist lavere dødelighet og ingen rømming av fisk.

Rømt oppdrettslaks er en trussel mot biomangfoldet i lokale vassdrag, og kan påvirke økosystemet som bunndyr, produksjon av organisk materiale gjennom fotosyntese (primærproduksjon) og økt smitte fra parasitter.

Ved å redusere avskogingen i forbindelse med fôrproduksjon, bidrar vi også til å opprettholde biomangfoldet på flere av klodens mest utsatte steder.

%
Fiskefôr fra resirkulering
%
Reduksjon karbon­avtrykk
%
Redusert areal
ecofishcircle-hjortmedia-mat-48