Vår laks

Premium laks fra bærekraftig oppdrett

ecofishcircle-hjortmedia-Portrett-8

Med ny teknologi og moderne løsninger skaper vi fremtidens bærekraftige lakseoppdrett

Laks er en lettfordøyelig proteinkilde, som er rik på omega-3-fettsyrer, proteiner og fettløselige vitaminer, som vitamin D, selen, vitamin B12, vitamin A, jod og antioksidanter.

Laksens næringsmessige egenskaper og smak, har gjort den til et ettertraktet næringsmiddel globalt, og norsk laks bidrar til å dekke matbehovene til en voksende verdensbefolkning.

Derfor har vi gjort det til vårt formål å skape løsninger for lakseproduksjon, som gir lavest mulig avtrykk på miljøet, bedre fiskevelferd og laks av høy kvalitet.

Spill av video

Premium laks med lavt miljøavtrykk

Våre landbaserte anlegg består av selvstendige tankenheter tilkoblet slamhåndtering og CO2–fangst. All gjenvinning av vann er isolert til hver enkelt tank, slik at man får stabil vannkvalitet, reduserte utslipp og unngår krysskontaminering til resten av oppdrettsanlegget.

I produksjonen fanges CO2 fra fiskens respirasjon, og resirkuleres tilbake gjennom fiskefôret. På denne måten elimineres CO2-utslipp fra oppdrettsanlegget.

Ved å omdanne CO2 til proteiner som kan brukes i fiskefôret, blir den totale karbonbesparelsen 2,2 kg CO2 pr. kg rund fisk, sammenlignet med protein fra soyaproduksjon. Foreløpige beregninger viser at rundt 30 % av fiskefôret kan lages fra resirkulering av karbonet, med en estimert reduksjon av karbonavtrykket på 40%, sammenlignet med tradisjonell oppdrett.

Denne sirkulære prosessen vil bidra til å redusere avskogingseffekten fra soyaproduksjon betydelig, ettersom soya til fiskefor er veldig arealkrevende. Vår løsning krever 700 ganger mindre areal enn soyaproduksjon, for å produsere samme mengde protein.

Fordi anleggene også er kompakte og arealeffektive, kan de plasseres nær forbrukerne og redusere miljøavtrykket fra transport og logistikk. Full kontroll og lav dødelighet gir stabil produksjon og bidrar til bedre velferd for fisken.

Bedre fiskevelferd

Erfaringene fra vår testtank viser at vi har god kontroll på fisken og fiskehelsen. Vi har bevist lav dødelighet og forbedret fiskehelse. Vår metode for slamhåndtering og CO2-fangst, gir bedre vannkvalitet og leveforhold for fisken.

Med lukkede anlegg unngår vi også lakselus, sykdommer og utfordringer knyttet til fôrspill og andre ressurser på avveie. Dette gir en sterk reduksjon av miljøpåvirkningen fra oppdrettsanlegget, og minimal håndtering av selve fisken.

De landbaserte anleggene forhindrer i tillegg rømming av laks. Rømt oppdrettslaks utgjør en trussel for biodiversiteten ettersom de kan påvirke villaks i form av redusert genetisk mangfold, økt smitte fra parasitter, og kamp om gyteplasser.

Ved å ha full kontroll, kan vi sikre en jevn leveranse av et Premium produkt.

Full kontroll på laksen fra anlegg – til middagsbordet

EFC har fått eksklusivitet fra Queen's University i Belfast til å benytte deres biomarkører som sporings­identifikator i laksefilet.

Dette er helt naturlige og ufarlige markører som gir oss informasjon om hvor fisken kommer fra, kvaliteten på maten den har spist, kvaliteten på vannet den har svømt i og en mengde andre målbare datapunker.

På den måten har vi full kontroll og transparens på matkvaliteten, fiskehelsen og miljøbidraget til laksen vår. Derfor kan vi servere deg en premium laks som har hatt et godt og friskt liv, med minimal påvirkning på miljøet.

EFC skaper en lakseindustri for fremtiden slik at du kan spise laks av høy kvalitet – med god samvittighet.

ecofishcircle-hjortmedia-Mat-15