Lista

Kommersielt oppdrettsanlegg

3033-EFC-Lista Laks-_6 - Photo
Lokasjon

Farsund, Norge

Oppstart

2026

Status

Prosjektering

Produksjons­kapasitet

6000 tonn/år

Anlegget

Lista-prosjektet er lokalisert i nærheten av Lista Lufthavn, og skal drives av Lista Laks AS, som er et datterselskap av EFC. Prosjektet er vårt første i kommersiell størrelse, med demonstrering av vår sirkulære prosess, med landbasert oppdrett, karbonfangst og proteinproduksjon. Dette skjer i samarbeid med vårt søsterselskap G2F. Slam vil benyttes til biogassproduksjon i samarbeid med Vireo.

Oppdrettsanlegget vil bestå av 26 selvstendige m-RAS-moduler, med tilhørende smoltproduksjon og slakteri. Planlagt årsproduksjon er 6000 tonn laks.

Området er et eksisterende industriområde, med god infrastruktur tilgjengelig, og arealer som støtter videre ekspansjon.

3033-EFC-Lista Laks-_7 - Photo

Fremdrift

Utvidelsen av lakseproduksjonen vil skje trinnvis ved å installere enkeltmoduler på 500 tonn biomasse per år, som er EFCs standardmodul. Ekspansjonen av antall standardmoduler er kun begrenset til tilgjengelig areal. Dette gjør EFC adskillig mer fleksible enn noe annet landbasert oppdrettssystem.