Lista

Kommersielt oppdrettsanlegg

3033-EFC-Lista Laks-_6 - Photo
Lokasjon

Farsund, Norge

Oppstart

2026

Status

Prosjektering

Produksjons­kapasitet

6000 tonn/år

Anlegget

Lista-prosjektet er lokalisert i nærheten av Lista Lufthavn, og skal drives av Lista Laks AS, som er et datterselskap av EFC. Prosjektet er vårt første i kommersiell størrelse, med demonstrering av vår sirkulære prosess, med landbasert oppdrett, karbonfangst og proteinproduksjon. Dette skjer i samarbeid med vårt søsterselskap G2F. Slam vil benyttes til biogassproduksjon i samarbeid med Vireo.

Oppdrettsanlegget vil bestå av 26 selvstendige m-RAS-moduler, med tilhørende smoltproduksjon og slakteri. Anlegget har konsesjon på 6000 tonn laks.

Området er et eksisterende industriområde, med god infrastruktur tilgjengelig, og arealer som støtter videre ekspansjon.

3033-EFC-Lista Laks-_7 - Photo

Fremdrift

Utvidelsen av lakseproduksjonen vil kunne skje trinnvis og modulært, basert på EFC’s M-RAS system. Ekspansjonen av antall standardmoduler på Lista er kun begrenset av tillatelser, og arealet gir muligheter for større utvidelser på sikt. Det modulære konseptet gjør EFC-teknologi adskillig mer fleksible enn noe annet landbasert oppdrettssystem.