Med ny teknologi og sirkulære løsninger skaper vi fremtidens bærekraftige lakseoppdrett

Teknologien

Gjennom vår sirkulære prosess løser vi oppdrettsbransjens klimautfordringer, og skaper en stabil produksjon av premium laks.

Impact

Verdens matproduksjon beslaglegger store landarealer og krever enorme mengder vann. Gjennom resirkulering og utvikling av ny teknologi, kan vi lette presset på naturen.

%
Fiskefôr fra resirkulering
%

Fiskefôr fra resirkulering

%
%
Reduksjon karbon­avtrykk

Reduksjon karbon­avtrykk

%
Redusert areal
%

Redusert areal