Oppdatering fra andre innsett

14. desember 2023

Fisken i pilot-tanken på Hausvik har vokst fra 100 gram til 1 kg på 4 måneder. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle teknologi, og de første 4 månedene av vårt andre innsett har vært vellykkede så langt. Fisken ble satt inn den 22.08.2023.

Nøkkeltall per 14.12.2023:

  • Stor Vekst: Våre fisk har vokst fra 100 gram til 1 kg på under 4 måneder.
  • Lav Dødelighet: 1,3% dødelighet i løpet av perioden.
  • Stabilitet: Vår vannkvalitet og systemytelse har vært god og stabil.

Følg med for flere oppdateringer!

EFC_20