Norce

Partner

norce-logo

NORCE er et stort norsk forskningsinstitutt, med kompetanse innenfor et bredt spekter av forskningsfelt. De leverer forskning og innovasjon innen energi, helsevesen, klima, miljø, samfunn og teknologi. 

NORCE arbeider for å finne løsninger som gagner fellesskapet, og som øker bærekraftig verdiskaping nasjonalt og globalt. NORCE vil være en viktig teknologileverandør for Gas 2 Feed AS, og er aksjonær i Gas 2 Feed AS gjennom det heleide datterselskapet Norce Innovation AS. 

Andre partnere