Stian Borg-Stoveland

Ph.D student

gas2feed_team-HM209278

Stian har en Bachelor i Biologi og en Master i Kystsoneøkologi, begge fra Universitetet i Agder. 

Han jobber nå med sin doktorgrad ved Ecofishcircle i samarbeid med Norges Forskningsråd /Universitetet i Agder.

I sitt PhD-prosjekt skal han undersøke mulighetene for å bruke det næringsrike avløpsvannet fra landbasert oppdrett i dyrking av mikroalger.

I tillegg til å rense vannet før det slippes ut i resipienten, har algene også et stort potensial som fiskefôrtilsetning.