Daniel Jakobsen

Business Developer

gas2feed_team-HM209298

Daniels faglige bakgrunn er fra management consulting i BearingPoint, hvor han har ledet forbedringsprosjekter for store matprodusenter og fiskeprodusenter i Norge.

Han har en mastergrad i energi- og prosessteknikk fra NTNU, med masteroppgave om hydrogenproduksjon i samarbeid med SINTEF. Han har også en MBA fra IE Business School i Madrid, med fokus på økonomi, bærekraft og entreprenørskap.