Mats Staddeland

Teknologiansvarlig

gas2feed_team-HM209176

Staddeland begynte i EcoFishCircle i juni 2023. Han har en bachelor i Havbruksdrift og ledelse fra Nord Universitet og master i Akvakultur fra NMBU – rettet mot landbasert oppdrett. Samtidig har Staddeland bred erfaring i næringen, blant annet fra matfiskproduksjon og settefiskproduksjon i gjennomstrømning og RAS-anlegg. Etter 6 år med både studier og jobb flyttet han omsider hjem igjen med all kunnskap han har innhentet langs norskekysten. Det kommer godt med når han har ansvaret for oppfølgning og videreutvikling av den innovative teknologien i selskapet.