Jarle Dragvik

Styremedlem

gas2feed_team-HM209345

Dragvik har lang erfaring fra store industrikonsern som Norske Skog og Norsk Hydro, hvor han har hatt ledende stillinger på konsernnivå og med internasjonal erfaring fra USA, Europa og Asia. I tillegg har han erfaring fra børsnotering av SpecTec AS, som igjen dannet grunnlaget for etableringen av Visma ASA.

Dragvik har styreerfaring fra Elkem Materials AS, Pan Asia Paper Co. Ltd. og børsnoterte Catalyst Paper Ltd. 

Dragvik har en mastergrad i ledelse og markedsføring fra Handelshøyskolen BI.