Smiljana Divjak

Daglig leder

gas2feed_team-HM209351

Smiljana Divjak har overordnet ansvar for selskapets økonomi-, finans-, HR- og IT- funksjon, og sørger for etterlevelse av lover og regler som er knyttet til finansiell rapportering, skatt og avgift (compliance). Divjak har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Universitet i Agder, i tillegg til flere utviklingsprogrammer, fra UIA og BI. 

Hun har lang erfaring innen økonomistyring, forretningsutvikling, prosjektledelse og kreditt- og risikovurdering.