Oskar Holte

Masterstudent innen akvakulturteknologi på NMBU. Skriver oppgave i samarbeid med EcoFishCircle. Erfaring som RAS-tekniker hos Grieg Seafood

Les mer

Mats Staddeland

Staddeland begynte i EcoFishCircle i juni 2023. Han har en bachelor i Havbruksdrift og ledelse fra Nord Universitet og master i Akvakultur fra NMBU – rettet mot landbasert oppdrett. Samtidig har Staddeland bred erfaring i næringen, blant annet fra matfiskproduksjon og settefiskproduksjon i gjennomstrømning og RAS-anlegg. Etter 6 år med både studier og jobb flyttet…

Les mer

Stian Borg-Stoveland

Stian har en Bachelor i Biologi og en Master i Kystsoneøkologi, begge fra Universitetet i Agder.  Han jobber nå med sin doktorgrad ved Ecofishcircle i samarbeid med Norges Forskningsråd /Universitetet i Agder. I sitt PhD-prosjekt skal han undersøke mulighetene for å bruke det næringsrike avløpsvannet fra landbasert oppdrett i dyrking av mikroalger. I tillegg til…

Les mer

Benedicte Glendrange

Benedicte begynte i Ecofishcircle i august 2022. Hun har en Bachelor i bioteknologi fra UiS, og mer enn 8 års erfaring fra akvakulturnæring, blant annet som stamfiskansvarlig for rognkjeks i Norsk Oppdrettservice og senest driftsleder i MOWI på settefiskanlegg. Benedicte har vært involvert i planlegging og koordinering av flere havbruksprosjekter de siste årene.

Les mer

Torhild Nilsen

Torhild Nilsen, regnskaps- og administrasjonssjef. Torhild har lang erfaring med intern regnskap for selskaper i flere bransjer, lønn og administrative oppgaver. De siste årene har hun ført regnskap og lønn for flere kunder. Torhild har også utdannelse innen markedsføring.

Les mer

Daniel Jakobsen

Daniels faglige bakgrunn er fra management consulting i BearingPoint, hvor han har ledet forbedringsprosjekter for store matprodusenter og fiskeprodusenter i Norge. Han har en mastergrad i energi- og prosessteknikk fra NTNU, med masteroppgave om hydrogenproduksjon i samarbeid med SINTEF. Han har også en MBA fra IE Business School i Madrid, med fokus på økonomi, bærekraft…

Les mer

Smiljana Divjak

Smiljana Divjak har overordnet ansvar for selskapets økonomi-, finans-, HR- og IT- funksjon, og sørger for etterlevelse av lover og regler som er knyttet til finansiell rapportering, skatt og avgift (compliance). Divjak har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Universitet i Agder, i tillegg til flere utviklingsprogrammer, fra UIA og BI.  Hun har lang…

Les mer