Oppdatering fra andre innsett: Fortsatt god fiskehelse og sterk tilvekst

7. mai 2024

Per 7. mai er det fortsatt solid tilvekst ved vårt pilotanlegg i Hausvik. Siden innsett i slutten av august 2023, har fisken nådd en gjennomsnittsvekt på 3,3 kg.

Noen highlights:

  • Fiskevelferd: Fisken har god appetitt og trives i anlegget. Fisken har vært grundig undersøkt i perioden og regelmessige analyser viser lave stressnivåer, noe som bidrar til de sterke veksten. Det vises heller ingen tegn til tidlig kjønnsmodning eller synlige hudskader, og tilbakemeldingene fra veterinær er meget gode. Tettheten i anlegget har nå passert 50 kg/m³.
  • Dødelighet: Fortsatt lav akkumulert dødelighetsrate på 1,5 % under drift. 2,3 % inkludert transport av smolt til anlegget.
  • Tilvekst: Fra en start på 100 gram har fisken vår vokst raskt, og har oppnådd en snittvekt på 3,3 kg til tross for kalde sjøvannstemperaturer gjennom vinteren. Vi planlegger utslakt av fisk på over 4 kg før sommeren.

Vi er meget fornøyde med resultatene så langt.

Følg med for flere oppdateringer!

EFC_08