Lista Laks har mottatt konsesjon

23. mai 2024

Lista Laks, et datterselskap av EcoFishCircle, har nå fått tillatelse fra Agder Fylkeskommune til å etablere et 6000 tonn landbasert oppdrett ved Lista fly- og næringspark i Farsund kommune.

Prosjektet benytter et eksisterende industriområde for å minimere miljøpåvirkning og fremme sirkulær økonomi, i samarbeid med aktører innen proteinproduksjon, biogassproduksjon og landbruk.

Teknologien, testet med suksess på Hausvik i Lyngdal kommune, reduserer biologisk risiko, CAPEX og energiforbruk. Prosjektet vil skape sirkulære verdikjeder ved å sende slam og næringssalter til biogassproduksjon hos Vireo Biogass, som igjen produserer biogjødsel for lokalt landbruk. Anlegget vil ved full produksjon skape 30-50 arbeidsplasser, inkludert et eget slakteri. Vår daglig leder Smiljana Divjak ser prosjektet som et foregangsprosjekt for næringen, politikere og virkemiddelapparatet, og inviterer investorer til å bidra til å bygge et utstillingsvindu for fremtidig matproduksjon.

Dette er et viktig milepæl for oss! Les pressemelding her:

3033-EFC-Lista Laks-_6 - Photo